Vyjádření ředitelky Plzeňské filharmonie

Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí hrůzné události, která se ve včerejších odpoledních hodinách odehrála na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento čin u nás nejen nemá obdoby, ale především se vymyká jakémukoliv chápání a postrádá jakékoliv ospravedlnění.

Pro mě osobně jsou zprávy, které postupně přicházejí, o to bolestnější, neboť vražedný útok nepřežila také ředitelka Ústavu hudební vědy Lenka Hlávková, která byla nejen mojí kolegyní, ale rovněž spolužačkou a kamarádkou. Nikdy by mě nenapadlo, že ve 4. patře FF UK, kde jsem prožila svá studijní léta, se jednou odehraje takováto nepředstavitelná tragédie. O to více mé myšlenky a vyjádření podpory patří jak FF UK, tak celé univerzitě.

Uctěme památku obětí, ale nezapomínejme ani na přeživší a pozůstalé. Pokusme se alespoň trochu pomoci při překonávání přetěžké situace, v níž se ocitli. Nadační fond UK vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagožek a pedagogů, studentek a studentů zasažených střelbou na Filosofické fakultě UK. Veškeré vybrané prostředky budou adresně použity na pomoc zasaženým touto tragédií. Využití bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty.
Přispět můžeme zde: https://link.cuni.cz/SbirkaNadacniFond2023

Děkuji.

Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie,
předsedkyně ASOPS a prezidentka České hudební rady