Závěrečným "platinovým" koncertem zakončila Plzeňská filharmonie letošní sezónu

Závěrečný koncert letošní sezóny Plzeňské filharmonie s názvem "3 x B" v Měšťanské besedě diváky nadchl. Sólista Josef Špaček i Plzeňská filharmonie pod vedením Chuheie Iwasakiho sklidila dlouhotrvající potlesk. Úvodním slovem poděkovala ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová všem abonentům za přízeň v tomto těžkém období a poděkovala na dálku též současnému šéfdirigentovi Ronaldu Zollmanovi, který měl tento koncert z řady Platina dirigovat, ale vzhledem k epidemiologickým opatřením nemohl z Belgie přicestovat. O to těžší roli měl nový budoucí šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki, který celý program musel s orchestrem v krátkém čase nazkoušet a koncert zvládl bravurně. Přítomní diváci jej ocenili zaslouženým aplausem.

Nová sezóna 2021/2022 začne 16. září 2021 zahajovacím koncertem s názvem "Igor Ardašev a Chuhei Iwasaki".

Abonmá na novou sezónu je právě v prodeji a je možné je zakoupit v předprodeji až do 2. července 2021.