Nejen Mnichov 1938 Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!

U příležitosti jednoho z osmičkových výročí připravila Plzeňská filharmonie s partnerskými institucemi koncert, na němž zazní kompozice, v nichž skladatelé reagovali na ohrožení Československa ze strany nacistického Německa.

. Nad akcí převzali záštitu  ministr kultury České republiky, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,

a

primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký.

Přijďte, více informací ke kompozici večera najdete v našem programu.